EEN HAVENVISIE

VISIE OP DE POTENTIE VAN JOUW HAVEN

 

OOK INZICHT IN DE POTENTIE?

 

DOWNLOAD

 

 

Port Solutions Rotterdam (PSR) is een in Rotterdam gevestigde onafhankelijke consultant, adviseur en trainingsbureau met experts met een nationale en internationale reputatie op hun vakgebied. Deze vakgebieden zijn onder andere strategie, management en training in infrastructuur en logistieke ontwikkelingen in zeehavens en binnenhavens en het achterland. PSR biedt een uniek, persoonlijk en betrouwbaar pakket van maritieme en haven gerelateerde consultancy en adviesdiensten. Onze tevreden klanten zijn, onder andere, Maritieme Academie Holland, De Klerk, Van den Herik, STC, PAOTM-Binnenvaart, Provincie Noord Brabant, Zeeland Connect, Zeeuws Kenniscentrum Logistiek, Foodport Zeeland, N.V. Economische Impuls Zeeland, 4D projectbeheer, Q-management, OOMCO, Kuiper & Burger, Nederlandse Vereniging voor Binnenhavens, Port of Zwolle, Koch adviesgroep, ESSC, excellence in strategic supply chain.

Voor meerdere gemeentes hebben we havenvisies geschreven. Enkele voorbeelden vind je hieronder.

Havenvisie 2035 Port of Zwolle
Voor het havenbedrijf Port of Zwolle schrijven we de havenvisie 2035.
Een update van de visie 2030 die we eerder schreven. 

Havenvisie 2030 en Havensamenwerking Provincie Flevoland

Voor de provincie Flevoland hebben we de Havenvisie 2030 geschreven. Naar aanleiding van deze visie hebben we een rapport geschreven over de opties tot samenwerking om een op te richten havenbedrijf optimaal te faciliteren.
Strategische agenda Port of Deventer
De ambitie van de gemeente Deventer is om duurzaam vervoer over water te blijven faciliteren door het op peil brengen en houden van de faciliteiten in de haven en de uitbreiding van de bestaande bedrijvigheid. Om richting te geven aan deze ambities hebben wij een strategische agenda opgesteld voor Deventer.
Integrale havenvisie Zutphen
Voor de gemeente Zutphen schreven we een integrale havenvisie. De basis voor deze visie is de Mutual Gain Approach. De belangen van de gebruikers van de vijf havens en de IJsselkade staan voorop.
Havenvisie Port of Deventer
Met als basis de eerder opgestelde strategische agenda voor de Port of Deventer hebben een Havenvisie opgesteld voor Deventer. 
Havenvisie 2030 en Businessplan 2020 Port of Zwolle
We hebben de Havenvisie 2030 en bijbehorende businessplan 2020 voor Port of Zwolle geschreven. Het havenbedrijf Port of Zwolle heeft als doel het versterken van het vestigingsklimaat voor het havenbedrijfsleven, de industrie en logistieke bedrijven. Port of Zwolle wil zich onderscheiden door meerwaarde te creëren voor haar klanten en haar concurrentiepositie te versterken.

HAVENVISIE

VERDER LEZEN?

 

© 2014 - 2020 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png