© 2014 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png

Wat is een kredietunie?

March 23, 2015

Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers in een regio of sector, gericht op het onderling verstrekken en verkrijgen van krediet.

 

Een voorbeeld van een sectorale kredietunie is de Binnenvaart Kredietunie Nederland u.a. i.o. Kredietunie Zeeland is een voorbeeld van een regionale kredietunie.

 

Waarom is een kredietunie nodig?

Het midden- en kleinbedrijf heeft grote problemen om financiering te krijgen bij banken.
Dit is niet goed voor de economische ontwikkeling van Nederland, omdat MKB de aanjager van de economie is.

 

De kredietcrisis (ook wel bankencrisis genoemd) heeft ervoor gezorgd dat banken aan strengere eisen moeten voldoen. Ze zijn verplicht om stringente voorwaarden te hanteren bij het verstrekken van een financiering. Gevolg hiervan is dat er minder financieringen worden verstrekt. Ook hebben deze verzwaarde eisen tot gevolg dat de dossierkosten voor relatief kleine financieringssommen zo hoog zijn, dat er geen marge kan worden behaald door banken op deze financieringen. Dit heeft tot gevolg dat een groep ondernemers lastig of zelfs onmogelijk financiering kan vinden om de groei, overname of start van een onderneming te financieren.

 

De andere kant is dat (oud)ondernemers nog maar weinig rente ontvangen voor spaartegoeden. De Rabobank is zelfs bezig met systeemaanpassingen om een negatieve rente te heffen. De mogelijkheid om via een kredietunie kapitaal ter beschikking te stellen met een positief rendement kan aantrekkelijk zijn. Onderdeel van kredietverlening is het element coaching. Ondernemers die geld inbrengen in een kredietunie verstrekken niet alleen kapitaal maar ook kennis doormiddel van deze coaching.

 

 

 

Twee modellen (bron: website Vereniging Samenwerkende Kredietunies)

Binnen de Vereniging Samenwerkende Kredietunies is, in de overgangsfase naar nieuwe wet- en regelgeving, op dit moment sprake van 2 kredietunie modellen. Beide Kredietunie modellen zijn coöperaties waarbij zowel kredietnemers als kredietgevers lid zijn van de coöperatie. 

 

In beide modellen is sprake van een ”common bond” tussen de leden, en worden kredietnemers ondersteund door een coach om de slagingskans van de kredietnemer te vergroten.

 

Model 1. Risk sharing model

Het risk-sharing (of kas) model is het oorspronkelijke kredietunie model. In dit model brengen kredietgevers geld samen in de kredietunie in een gezamenlijke kas, en investeren zij gezamenlijk  vanuit deze kas. Er wordt geïnvesteerd in leningen aan kredietnemers die ook lid zijn van de kredietunie.  In dit model investeren kredietgevers samen en wordt het investeringsrisico gespreid over de leden. Om aangetrokken gelden en uitstaande leningen te matchen is cash management noodzakelijk.

 

Model 2. Bemiddelingsmodel

In het bemiddelingsmodel treed de Kredietunie op als kredietbemiddelaar tussen de  kredietgevers en kredietnemers, die ook allen lid zijn van de kredietunie. Een kredietgever investeert rechtstreeks in een kredietnemer waar hij in wil investeren, eventueel samen met andere investeerders. In dit model wordt het risico niet gespreid over de leden. Cash management is niet noodzakelijk omdat er geen gezamenlijke kas is, middelen worden rechtstreeks uitgezet bij de kredietnemer.

 

Deze blog krijgt een vervolg waar inhoudelijk meer wordt toegelicht over de Binnenvaart Kredietunie Nederland. 

 

Als je vragen en/of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met Marieke Vavier.

Please reload

Uitgelichte berichten

De Brexit nu wel echt op 31 oktober?

September 9, 2019

1/10
Please reload

Recente berichten

22/01/2019

Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags