© 2014 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png

Wat is synchromodaal transport?

April 20, 2015

Synchromodaal transport is een wijze van procesoptimalisatie in de logistiek. Synchromodaliteit is een samenvoeging van de woorden modaliteit en synchroon. Synchroon is een synoniem voor gelijktijdig. Modaliteit is de transportwijze. We kennen in de logistiek vijf transportmodaliteiten: de weg, het water, de lucht, het spoor of een pijpleiding.  

 

De definitie van synchromodaliteit volgens de Topsector Logistiek is:

“Synchromodaliteit is het optimaal flexibel en duurzaam inzetten van verschillende transportmodaliteiten in een netwerk onder regie van een logistieke dienstverlener, zodat de klant (verlader of expediteur) een geïntegreerde oplossing voor zijn (achterland)vervoer krijgt aangeboden.”

 

Keuze voor modaliteit

De keuze voor een modaliteit is afhankelijk van verschillende elementen. Aan de ene kant heeft dit te maken met de eigenschappen van de goederen die vervoerd worden en aan de andere kant met de kenmerken van de modaliteit. 

 

Voor wat betreft de eigenschappen van de goederen die vervoerd worden zijn de waarde van de goederen per m3 (waardedichtheid) en het gewicht van de goederen in relatie tot het volume (het gewicht per m3) van belang.

 

De kenmerken van de modaliteit op basis waarvan de modaliteitskeuze mede wordt gemaakt zijn o.a.:

  • De snelheid: hoe lang is nodig om de goederen op de plek van bestemming te krijgen?

  • De bereikbaarheid: is de plek van bestemming goed ontsloten en daarmee bereikbaar met de gewenste modaliteit?

  • De kosten per kilometer: wat kost het om de plek van bestemming te bereiken met de gewenste modaliteit? Deze kosten hangen samen met het gewicht en het volume en de snelheid waarmee vervoerd moet worden.

  • De flexibiliteit: is er flexibiliteit in start en eind van het goederenvervoer?

  • De beschikbaarheid: is de modaliteit op elk gewenst moment beschikbaar?

  • De geschiktheid: is de modaliteit bruikbaar voor het vervoer van specifieke goederen?   

  • Het risico: wat is het risico voor schade aan of verlies van de lading? Dit heeft direct een relatie met de waarde van de goederen.

Specifiek voor synchromodaliteit

De modaliteitskeuze wordt normaal gesproken door de verlader of de expediteur gemaakt. Dit is de ladingcontrolerende partij.

 

Voor een optimale inzet van de transportketen is het goed om de keuze voor een modaliteit af te laten hangen van bovenstaande afwegingen en actuele omstandigheden. Zo kan er steeds een meest optimale keuze gemaakt worden, waarbij aspecten als kosten, timing, duurzaamheid en efficiency steeds opnieuw meegenomen worden in de keuze. Deze keuzemogelijkheid maakt flexibel en daarmee kostenefficiënt.

 

Dit is alleen mogelijk als de partij die het vervoer regisseert de vrijheid heeft in de keuze voor modaliteit. De verladende partij blijft de voorwaarden stellen op het gebied van o.a. kosten, timing, duurzaamheid en efficiency. Dit is wat synchromodaliteit specifiek maakt.

 

Een van de voorwaarde voor succesvol synchromodaal transport is het bundelen van lading om de juiste schaal te kunnen realiseren. Schaalvergroting zal er uiteindelijk toe leiden dat synchromodaal transport de meest efficiënte oplossing is en dat komt uiteindelijk ten goede aan de gehele keten. 

Deze blog krijgt een vervolg waar meer wordt toegelicht over bundelen van lading. 

 

Als je vragen en/of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met Marieke Vavier.

Please reload

Uitgelichte berichten

De Brexit nu wel echt op 31 oktober?

September 9, 2019

1/10
Please reload

Recente berichten

22/01/2019

Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags