© 2014 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png

Solidariteit in en tussen kredietunies

May 5, 2015

In de blogpost “Wat is een kredietunie” van maart 2015 heb ik algemene uitleg gegeven over wat een kredietunie is. Nu las ik in het FD van 2 mei 2015 een artikel met de titel: “Onechte kredietunie verwart ondernemers”. Met deze blog wil ik mijn visie daarop delen.

 

Goedkeuring Wet op de Kredietunies in de Eerste Kamer

Het artikel is geschreven naar aanleiding van de goedkeuring door de Eerste Kamer van de Wet Toezicht Kredietunies (WTK). De kern van de WTK is dat kredietunies opvorderbare gelden kunnen aantrekken. En dat is goed nieuws.

 

Tot op dit moment werken kredietunies uitsluitend via het bemiddelingsmodel of het risk sharing model (via perpetuele ledencertificaten). Het bemiddelingsmodel is een model waarin het risico van een verstrekt krediet bij een beperkt aantal leden terecht komt. De kredietunie bemiddelt immers tussen de kredietnemer en de kredietgever.

Het risksharing model werkt met perpetuele ledencertificaten. Dat zijn certificaten waarmee leden van een kredietunie geld verstrekken aan een kredietunie, waarbij er geen recht is op aflossing. Dat betekent dat verstrekte gelden niet opvorderbaar zijn door de verstrekker.

 

Kredietunies die in de toekomst gaan werken met opvorderbare gelden moeten voldoen aan bepaalde regels, deze regels zijn vastgelegd in de WTK.

 

Het artikel

In het artikel in het FD wordt gesteld dat:

”Bij een ‘echte’ kredietunie is de solidariteit tussen alle leden een van de hoekstenen van succes. Het is het principe van samen uit, samen thuis, de bereidheid om rendement en risico met elkaar te delen en ook samen moeite te doen om het kredietrisico te verkleinen, mede door coaching van kredietnemers.”

 

Bovenstaande ken ik als de term common bond en volgens mij is dit inderdaad de kern van een kredietunie, ongeacht welk model een kredietunie kiest om krediet te verlenen.

Het verbaast me dan ook dat verderop in het artikel wordt gesteld dat: “In het zogeheten kredietbemiddelingsmodel van een kredietunie bestaat de geschetste solidariteit tussen de leden niet (…)”    

 

De solidariteit bestaat volgens mij wel degelijk. Het verstrekken en verkrijgen van krediet, het element coaching (voor leden door leden) en de inzet van het netwerk van alle leden om succesvol te zijn in het verstrekken van kredieten met een acceptabel risiconiveau, zijn volgens mij uitingen van die solidariteit. De lidmaatschap van de kredietunie en daarmee de verbinding aan het wel en wee van een kredietunie zijn onafhankelijk van welk model gekozen wordt.

 

De toekomst

Het MKB is de motor van de Nederlandse economie maar bij banken krijgen zij slecht

krediet. Een kredietunie is een van de alternatieve manieren om mogelijk wel financiering te krijgen. Volgens mij is het doel van een kredietunie om MKB-ers te helpen bij het verkrijgen van financiering, waar dit in het “reguliere” circuit niet lukt. 

 

 

Laten we de discussie over wat een “echte” kredietunie is niet gaan voeren, maar gezamenlijk proberen om ondernemers te helpen. Vanuit de Binnenvaart Kredietunie Nederland zetten we ons in om ondernemers in de binnenvaart te helpen bij het verkrijgen van financiering, zodat we de sector verder helpen. Ongeacht welk model we kiezen. En ik hoop dat andere kredietunies dat ook gaan en/of blijven doen, ongeacht deze discussie.

 

Als je vragen en/of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze post, kun je contact opnemen met Marieke Vavier.

 

Please reload

Uitgelichte berichten

De Brexit nu wel echt op 31 oktober?

September 9, 2019

1/10
Please reload

Recente berichten

22/01/2019

Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags