© 2014 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png

De kosten en baten van lading bundelen

November 4, 2015

In mijn eerdere blog waarin ik de basisbeginselen van synchromodaliteit beschreef ben ik geeindigd met de alinea: "Een van de voorwaarde voor succesvol synchromodaal transport is het bundelen van lading om de juiste schaal te kunnen realiseren. Schaalvergroting zal er uiteindelijk toe leiden dat synchromodaal transport de meest efficiënte oplossing is en dat komt uiteindelijk ten goede aan de gehele keten. Deze blog krijgt een vervolg waar meer wordt toegelicht over bundelen van lading."

 

In deze blog wil ik verder ingaan op het concept synchromodaliteit en mijn visie op de kosten en baten van het bundelen van lading geven. 

 

Synchromodaliteit

We kennen de definitie van de Topsector Logistiek. Eenvoudiger gesteld is synchromodaliteit dat de keuze voor een transportmodaliteit (weg, spoor, water) niet van te voren vastligt maar flexibel wordt afgestemd op de omstandigheden van het moment en op de voorkeur van de verlader. De modaliteitskeuze moeten tijdens het logistieke proces gemaakt kunnen worden. 

 

Een van de basis voorwaarde voor een synchromodale oplossing is dat de verlader a-modaal boekt. Dat betekent dat de beslissing over de te gebruiken modaliteit(en) door de logistieke dienstverlener wordt genomen. Deze heeft hierdoor de ruimte om te kunnen schakelen tussen modaliteiten. Dit kan bij de boeking of tijdens of vlak voor het transport voorkomen. De flexibiliteit hierin is van belang.

 

Daarnaast onstaat met de inzet van synchromodaliteit de kans om lading te bundelen om efficiencyvoordelen te behalen.

Synchromodaal vervoer heeft met name potentie op corridors en in regio’s met voldoende ladingaanbod. Dit maakt hoogfrequent vervoer met treinen en binnenvaartschepen mogelijk.

 

De keuze voor een modaliteit wordt door verschillende factoren bepaald en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals snelheid, bereikbaarheid, kosten per kilometer, flexibiliteit, beschikbaarheid, geschiktheid en de risico's.

 

Synchromodaliteit is een goed concept.

Met de nadruk op concept.

 

Het is in de huidige markt moeilijk gebleken om onder regie van een logistiek dienstverlener een geïntegreerde oplossing voor achterland vervoer aan te bieden. De stap van concept naar praktijk blijkt nog een hele grote. Oorzaken hiervan zijn onder andere te vinden in het zoeken en vinden van een vorm van samenwerking en het vertrouwen tussen partners en andere partijen in de keten en daarmee bijvoorbeeld het delen van data.

 

Om de stap van concept naar praktijk te verkleinen is één van de mogelijke tussenstappen om te kijken hoe verladers mogelijk lading kunnen bundelen om de gewenste efficiencyvoordelen te behalen. 

 

Ketchup, bier en marsrepen

Er zijn al hele mooie praktijkvoorbeelden van de mogelijkheid om lading te bundelen beschikbaar. Denk aan Bavaria, Heinz en Mars. Gevulde containers met ketchup, bier en marsrepen. Drie bedrijven die laten zien dat samenwerken door het bundelen van continentale goederenstromen werkt. Een succesvolle innovatie in de logistiek.

 

Maar er kan nog veel meer lading worden gebundeld. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk blijkt het lastig te zijn.

 

Kosten en baten van een innovatie

Het is goed dat de Europese Rekenkamer adviseerde dat lidstaten meer prioriteit moeten geven aan de verbetering van grensoverschrijdende verbindingen (middels het TEN-T programma). En het is ook goed dat zij bundeling van lading en het aanbieden van een logistieke totaaloplossing zien als een van de innovaties die onder deze prioriteit vallen.

 

Maar, voor verladers is het van belang dat de innovatie niet duurder is dan de huidige werkwijze. Dit omdat een innovatie de eigen concurrentiepositie niet moet schaden. En eigenlijk zijn de kosten die verbonden zijn aan het aanpassen van een logistiek proces, met alle bijbehorende risico’s, zo groot dat pas bij een besparing het bundelen van ladingstromen interessant is.

Het is mooi meegenomen dat het milieu en de leefomgeving er baat bij heeft, maar uiteindelijk moet de verlader er wel aan verdienen. Dat is tenslotte zijn bestaansrecht.

 

Als je meer inzicht wilt verkrijgen in de kosten en baten van jouw bundelingsinitiatief, neem dan contact op met Marieke Vavier.

Please reload

Uitgelichte berichten

De Brexit nu wel echt op 31 oktober?

September 9, 2019

1/10
Please reload

Recente berichten

22/01/2019

Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags