© 2014 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png

Indonesië aan de vooravond van grandioze ontwikkelingen?!

October 19, 2016

 

Het gigantische eilanden rijk Indonesië, groter dan Europa, met meer dan 250 miljoen inwoners en sterk ontwikkelend, heeft nieuwe doelstellingen geformuleerd die het land kunnen doen ontwikkelen tot een nieuwe economische motor van de wereld. Enkele feiten in relatie tot de transportketen op een rij.

De Indonesische overheid heeft gekozen voor het ontwikkelen van de totale maritieme infrastructuur. Ook heeft zij recent aan “de mens” gedacht door onder andere de ILO Resolution 2006, de International Labour Convention, te ratificeren. Dit geeft de Indonesische overheid mogelijke handvatten om een handhavingsbeleid te ontwikkelen om de rechten van Indonesische zeevarenden te versterken. Dat is een mooie stap die wederom een groot aantal mensen kan beschermen tegen slechte arbeidsomstandigheden.

 

Ook aan de kant van de wal, binnen de havens en met de uitgebreide havenplannen zoals nieuwbouw van enkele tientallen havens, het ontwikkelen van alternatieve passages met aangelegen hub ports zoals langs Soenda Strait en/of Straat Lombok geeft aan dat het werkelijk serieus is. De uitspraak van de overheid dat Indonesië hét land moet worden van de labor export voor de wereldvloot en de Filippijnen dan dus van de eerste plaats op die ladder zal stoten, geeft de ernst van de keuzes en het Indonesische beleid aan. Het land heeft ook die potentie en nu dus ook de wil en de keuzes die kant op te ontwikkelen. Monopolie van de maritieme hub in Zuid Oost Azië, Singapore, komt hiermee in een ander daglicht te staan en mogelijk ook de passages door Straat Malakka. De grootste carriers kunnen te zijner tijd een andere en veiliger route nemen door de Indonesische eilandenrijk.

 

In lijn van al deze positieve ontwikkelingen, door NML wel samengevat met de woorden Indonesië Maritieme Hot Spot, vraagt het land veel kennisimport en ondersteuning. Op een aantal punten is er nog versterking en/of verbetering mogelijk zoals de maritieme kennisinfrastructuur, ontwikkeling van veiligheidstrainingen voor het transport over zee, de inspecties die nodig zijn ter uitvoering van de ratificatie van de MLC en de bouw van de havens.  Ook is de ontwikkeling van veilige zee corridors van belang, mede gericht op voorkoming van verdere dreiging vanuit China met claims op de Zuid Chinese Zee. Deze facetten geven allemaal reden om Indonesië maximale ondersteuning te bieden. Niet in de vorm van het goedkoop afnemen van producten of op een verkeerde manier gebruik te maken van alle aanwezige human resources, maar juist door kennis te brengen en de ontwikkelingen vanuit Nederland en vooral door de inzet van experts.

 

Als voormalig kolonie zou het fantastisch zijn als Nederland Indonesië nu helpt om binnen vier jaar die hubs te bouwen, die transport corridors te helpen ontwikkelen, de maritieme en transport kennis infrastructuur op te bouwen op ook de minder bekende plaatsen en eilanden zoals Celebes, Lombok, Sumatra, Borneo en andere plaatsen. De mogelijkheden zijn legio om de transport en logistiek in Zuid Oost Azië te verbeteren. Zo ligt er een enorme potentie van landbouwproducten om deze aan te bieden aan de groeiende wereldbevolking via moderne logistiek en havens. En ook kan de Indonesiër op deze manier de kans krijgen om in de transport en de maritieme sector zijn of haar inkomen te verwerven. Met een eerlijk inkomen zonder de gevaren zoals de slopers van schepen in Alang Beach in India, met respect voor de rechten van mensen die af te dwingen zijn bij de Internationale vloot en werk in vrijheid te garanderen.

 

Wat zou het mooi zijn om dit als een van onze doelstellingen te zien op weg naar een toekomst met 9 miljard mensen wereldwijd, een wereld omvattend net van de beste logistiek, lage kosten voor iedereen, lage milieu belasting door zwavel vrije brandstof en alle ingrediënten waar komende generatie trots op kunnen zijn. Laten we werken aan die positieve balans!

 

Neem voor meer informatie over deze blog contact op met Angelique Bosker.

Please reload

Uitgelichte berichten

De Brexit nu wel echt op 31 oktober?

September 9, 2019

1/10
Please reload

Recente berichten

22/01/2019

Please reload

Archief