© 2014 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png

Havensamenwerking

June 13, 2018

Er is al langere tijd een trend zichtbaar bij de Nederlandse binnenhavens. Een trend van samenwerking, regionalisering, keten- en netwerkdenken. Er zijn vele voorbeelden te benoemen, zoals Port of Zwolle, een coöperatie tussen de gemeente Meppel, Kampen en Zwolle. Drie gemeentes verdeeld over twee provincies. Maar ook Frisian Ports, een samenwerking tussen de Friese gemeenten Heerenveen, Smallingerland (Drachten), Leeuwarden, Sûdwest-Fryslân (Sneek), Achtkarspelen, Tietjerksteradeel, Fryske Marren en de zeehaven Harlingen, is gestart. En zo zijn er nog meer te noemen, denk aan Blue Ports Limburg, havenbedrijf Twente en anderen.

Een interessante trend waar veel meer achter zit dan alleen een samenwerkingsovereenkomst. 

 

Co-creatie

Als je de definitie van co-creatie bekijkt en toepast op havensamenwerking heeft het alle elementen om deze succesvol te maken.  Co-creatie is een manier van samenwerken, waarbij iedereen die meedoet (die co-creëert), invloed heeft op het proces en daarmee op het resultaat van het proces. De belangrijkste elementen hierin zijn vertrouwen tussen partners, een open dialoog, gelijkwaardigheid en focus op het resultaat. Co-creatie wordt gebruikt bij complexere vraagstukken en als je een verandering wilt realiseren. Havensamenwerking is zeker een zeer complex vraagstuk.

 

Netwerken

De manier waarop we in de wereld staan en kijken naar die wereld wordt bepaald door ons perspectief. Dat perspectief is gevormd door de concepten zoals we die kennen, de ervaring die we hebben opgedaan en de netwerken waarin we ons bewegen. En die netwerken bestaan echt niet alleen uit zakelijke contacten. Een netwerk bestaat uit onze werkomgeving, maar ook uit ons privé-leven, de sociale activiteiten waaraan je deelneemt, degene die je tegenkomt in de supermarkt, op het schoolplein of langs het sportveld. Iedereen die je ontmoet en iedereen waar je ervaringen mee deelt, is onderdeel van het netwerk. Met elk van hen heb je een relatie, en soms kennen deze mensen elkaar ook weer. Een netwerk is dus een wirwar van relaties en jij bent het middelpunt, de verbindende factor. De samenleving bestaat uit een grote hoeveelheid van dit soort netwerken, die onderling verbonden zijn en elkaar overlappen.

De netwerken die zich richten op co-creatie draaien niet langer om de relaties tussen mensen en bedrijven, maar om een thema, vraagstuk of uitdaging.

 

Havensamenwerking is zo'n thema, vraagstuk of uitdaging dat zich uitstekend leent voor co-creatie met inzet van de netwerken.

 

Grenzen in havensamenwerking

De opdracht, veelal vanuit de overheid, om te komen tot havensamenwerking zorgt voor verbinding. Co-creatie heeft een doel, namelijk een opdracht te vervullen of een oplossing voor een probleem te vinden. We kunnen co-creatie, in dit geval, dus zien als een vorm van samenwerking waarbij mensen met verschillende achtergronden en netwerken bij elkaar komen rondom het thema havensamenwerking. De initiatiefnemer, vaak een provincie of een gemeente, bepaalt het doel van de samenwerking en deelnemers committeren zich aan dat doel. Of niet uiteraard. Maar dan doe je niet meer mee. 

 

Samenwerken wordt vaak gezien als het overbruggen van een kloof tussen partijen, zeker in havensamenwerking. Want je was elkaar concurrentie en hoe moet dat als je samenwerkt? 

 

Partijen die uitgaan van co-creatie en netwerken als samenwerkingsvorm en dus echt willen samenwerken, komen juist in het midden bij elkaar en vullen op de manier de ruimte. Waarom dat is? Omdat co-creatie vanuit de netwerkgedachte een ander perspectief vraagt. Het draait niet langer om de organisatie, het draait om de netwerken rondom havensamenwerking. Neem dus niet langer de grenzen van de organisaties die samen willen werken als uitgangspunt, maar neem de opdracht (havensamenwerking) als uitgangspunt. Dat bepaalt de grenzen van de samenwerking!

 

Wil je meer informatie over de mogelijkheden tot samenwerking en de manier om te komen tot een samenwerking, neem dan contact op met Marieke Vavier via vavier@portsolutionsrotterdam.nl

Please reload

Uitgelichte berichten

De Brexit nu wel echt op 31 oktober?

September 9, 2019

1/10
Please reload

Recente berichten

22/01/2019

Please reload

Archief