top of page

Walstroomontwikkelingen staan hoog op de agenda van PSR. Dit komt omdat de ontwikkeling van een stevig netwerk van walstroomvoorzieningen een urgente casus is. Op deze pagina is meer informatie te vinden over wat PSR op dit moment voor rol heeft binnen het Walstroomcollectief en waarom dat ook voor jouw vaarweg en/of havengebied interessant is.

HET WALSTROOMCOLLECTIEF

Sinds 2020 bundelen havens en gemeenten hun krachten om walstroom en daarmee duurzame logistiek over water te bevorderen. Zij doen dit onder de noemer ‘Het Walstroomcollectief’ en hebben als ultiem doel om binnen afzienbare tijd de juiste walstroomfaciliteiten op de juiste plaats te ontwikkelen.

Het walstroomcollectief is een informele samenwerking tussen havenbedrijven, havengemeenten en vaarwegbeheerders met als doel om op de juiste locatie de juiste walstroomvoorziening aan te leggen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens is strategisch partner van het walstroomcollectief. De deelnemers hebben scherp voor ogen dat havenontwikkeling op een duurzame manier gedaan moet worden. Ook zien zij dat collectief -echt in samenspraak met elkaar-ontwikkelen, substantiële voordelen heeft. PSR is regisseur van dit collectief.

 

Het walstroomcollectief erkent de urgentie van de duurzame ontwikkelingen en zet gezamenlijk de volgende stap voor de juiste walstroom infrastructuur. Bij deelnemers aan het walstroomcollectief is behoefte aan richtlijnen, structuur en uitgangspunten die met elkaar worden ontwikkeld zodat uniformiteit en standaardisatie ontstaat.

 

De businesscase rondom walstroom is op dit moment nog niet positief. Uit onderzoek van PSR in opdracht van verschillende gemeenten en havens blijkt dat dit te maken heeft met marktfalen. Het walstroomcollectief is onderdeel van de initiatieven om marktfalen tegen te gaan. Er zijn drie manieren waarop momenteel het marktfalen in de walstroommarkt wordt aangepakt. Zie onderstaande afbeelding.

Afbeelding1.png

De resultaten van de drie oplossingsrichtingen geven essentiële inzichten die nodig zijn om goede marktconsultatie te doen. Een marktconsultatie geeft inzicht in waar de markt toegevoegde waarde kan leveren. Daarmee draagt een marktconsultatie bij aan het maken van de keuze voor de best passende aanbestedingsvorm.

 

De volgende grote stap die het walstroomcollectief op dit moment zet richt zich specifiek op oplossingsrichting 1 van bovenstaand figuur: Het walstroomcollectief verzamelt op een uniforme wijze data op basis waarvan de vermogensbehoefte per locatie van deelnemende havens, gemeenten en vaarwegbeheerders kan worden vastgesteld.

Wil je als (binnen)haven of vaarwegbeheerder aansluiten bij de volgende stap die het walstroomcollectief zet?

 

Neem vrijblijvend contact op met Marieke Vavier via vavier@portsolutionsrotterdam.nl of via het contactformulier op deze website.

MEER WETEN?

 

Wil je als koploper of gamechanger op het gebied van walstroom aansluiten bij hét netwerk van leidende havens, bedrijven en organisaties met als gezamenlijk doel het realiseren van een breed netwerk van walstroomvoorzieningen.? 

 

Check www.opsn.nl voor meer informatie over het Onshore Power Supply Netwerk.
Neem vrijblijvend contact op met Serge Vavier via serge@opsn.nl of via het contactformulier op deze website.

NIEUW LOGO OPSN.jpg
bottom of page