top of page
Image by Axel Ahoi

DE HAVENMEESTER

DE GASTHEER VAN JOUW HAVEN

 

OOK INZICHT IN EEN EFFICIËNTE INVULLING VAN DE HAVENMEESTERFUNCTIE?

 

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP.

 

 

Bedankt! We nemen binnenkort contact met je op.

Voor meerdere gemeentes hebben we havenvisies geschreven. Enkele voorbeelden vind je hieronder.

VOORSTEL ORGANISATIEPLAN DIVISIE HAVENMEESTER PORT OF ZWOLLE

Onderdeel van de samenwerking in Port of Zwolle is de integratie van het nautisch beheer. Het nautisch beheer moet worden onderbracht bij de nieuwe in te richten divisie havenmeester. We hebben een voorstel geschreven voor een organisatieplan van deze divisie Havenmeester.

ROL, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE HAVENMEESTERFUNCTIE, PORT OF MOERDIJK

Voor Port of Moerdijk deden we onderzoek naar de huidige stand van zaken en stelden we een strategische agenda op om de functie ook in de toekomst verder te professionaliseren.

PROFESSIONALISERING HAVENMEESTERFUNCTIE HAVENBEDRIJF TWENTE

Eén van de doelstellingen van Havenbedrijf Twente is het vergroten van de efficiëntie, effectiviteit en professionalisering van aan havenbeheer gerelateerde taken. We hebben onderzoek gedaan naar de gewenste stappen in het professionaliseren van de nautische functie en dienstverlening nar gebruikers gekoppeld aan centrale sturing en 24/7 bereikbaarheid bij calamiteiten.

OPTIMALISERING VAN DE HAVENMEESTERFUNCTIE
Schermafdruk 2020-04-14 11.20.39.png

VERDER LEZEN?

 

bottom of page