top of page

MODERNE VERORDENING

REGELGEVING EN TARIEVEN VOOR HAVENS

 

OOK MODERNISEREN?

DOWNLOAD HIER GRATIS DE RICHTLIJNEN.
MODERNE HAVENBEHEERSVERORDENING EN HAVENTARIEFSTRUCTUUR

Voor meerdere gemeentes en havenbedrijven hebben we uniforme havenverordeningen en moderne tariefstructuren geschreven. Enkele voorbeelden vind je hieronder.

HAVENTARIEFSTRUCTUUR PORT OF ZWOLLE

Voor Port of Zwolle stellen we een gemeenschappelijke haventariefstructuur op. Daarnaast stellen we voor elke gemeente onder Port of Zwolle een haventariefsverordening op.

HAVENBEHEERSVERORDENINGEN GEMEENTEN
SAMENWERKEND IN PORT OF TWENTE

Voor de gemeenten Enschede, Almelo, Hengelo Hof van Twente en Lochem moderniseren en uniformeren we de havenbeheersverordeningen.

HAVENTARIEFSTRUCTUUR GEMEENTE DEVENTER

Voor de gemeente Deventer moderniseren we de bestaande haventariefstructuur en stellen we de bijbehorende haventariefsverordening op.

HAVENTARIEFSTRUCTUUR EN HAVENBEHEERSVERORDENING GEMEENTE ZUTPHEN

Voor de gemeente Zutphen hebben we een nieuwe haventariefstructuur en de bijbehorende haventariefsverordening opgesteld.

OPTIMALISATIE HAVENTARIEFSTRUCTUUR GEMEENTE OSS

Voor de gemeente Oss hebben we een advies geschreven voor een mogelijke optimalisatieslag van de haventariefstructuur. 

VOORONDERZOEK SAMENVOEGING HAVENTARIEFSTRUCTUUR MEPPEL, KAMPEN EN ZWOLLE 

Voor Port of Zwolle hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de samenvoeging van de drie verschillende haventariefstructuren van de drie gemeenten. In het onderzoek is met name gekeken naar de grondslagen en de mogelijkheden deze gelijk te krijgen zonder inkomstenverlaging aan de ene kant en kostenverhoging aan de andere kant.

Havenlocaties PSR.jpg

VERDER LEZEN?

 

bottom of page