MODERNE VERORDENING

REGELGEVING EN TARIEVEN VOOR HAVENS

 

OOK MODERNISEREN?

DOWNLOAD HIER GRATIS DE RICHTLIJNEN.

Port Solutions Rotterdam (PSR) is een in Rotterdam gevestigde onafhankelijke consultant, adviseur en trainingsbureau met experts met een nationale en internationale reputatie op hun vakgebied. Deze vakgebieden zijn onder andere strategie, management en training in infrastructuur en logistieke ontwikkelingen in zeehavens en binnenhavens en het achterland. PSR biedt een uniek, persoonlijk en betrouwbaar pakket van maritieme en haven gerelateerde consultancy en adviesdiensten. Onze tevreden klanten zijn, onder andere, Maritieme Academie Holland, De Klerk, Van den Herik, STC, PAOTM-Binnenvaart, Provincie Noord Brabant, Zeeland Connect, Zeeuws Kenniscentrum Logistiek, Foodport Zeeland, N.V. Economische Impuls Zeeland, 4D projectbeheer, Q-management, OOMCO, Kuiper & Burger, Nederlandse Vereniging voor Binnenhavens, Port of Zwolle, Koch adviesgroep, ESSC, excellence in strategic supply chain.

Voor meerdere gemeentes hebben we uniforme havenverordeningen en moderne tariefstructuren geschreven. Enkele voorbeelden vind je hieronder.

Haventariefstructuur Port of Zwolle

Voor Port of Zwolle stellen we een gemeenschappelijke haventariefstructuur op. Daarnaast stellen we voor elke gemeente onder Port of Zwolle een haventariefsverordening op.

Havenbeheersverordening gemeenten horend bij Port of Twente

Voor de gemeenten Enschede, Almelo, Hengelo Hof van Twente en Lochem moderniseren en uniformeren we de havenbeheersverordeningen.

Haventariefstructuur gemeente Deventer

Voor de gemeente Deventer moderniseren we de bestaande haventariefstructuur en stellen we de bijbehorende haventariefsverordening op.

Opstellen haventariefstructuur gemeente Zutphen

Voor de gemeente Zutphen hebben we een nieuwe haventariefstructuur en de bijbehorende haventariefsverordening opgesteld.

Optimalisatie haventariefstructuur gemeente Oss

Voor de gemeente Oss hebben we een advies geschreven voor een mogelijke optimalisatieslag van de haventariefstructuur. 

Vooronderzoek samenvoeging haventariefstructuur Meppel, Kampen en Zwolle

Voor Port of Zwolle hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de samenvoeging van de drie verschillende haventariefstructuren van de drie gemeenten. In het onderzoek is met name gekeken naar de grondslagen en de mogelijkheden deze gelijk te krijgen zonder inkomstenverlaging aan de ene kant en kostenverhoging aan de andere kant.

MODERNE HAVENBEHEERSVERORDENING EN HAVENTARIEFSTRUCTUUR

VERDER LEZEN?

 

© 2014 - 2020 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png