top of page

Privacyverklaring Port Solutions Rotterdam

(versie 1.1)

 

Algemene informatie

  • Identiteit. Port Solutions Rotterdam, gevestigd aan de Huibert van der Hoekplein 1, 3271 DC Mijnsheerenland. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 61902241

  • Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking. Rechtsgronden zijn verkregen toestemming vanwege uitvoering van een overeenkomst. Het doel kan of de uitvoering van de overeenkomst zijn. Het doel kan echter ook een marketingdoel zijn.

  • Duur van de opslag. De gegevens worden opgeslagen tot zeven jaar na aflopen van de overeenkomst of indien gewenst door de opdrachtgever, direct na het aflopen van de overeenkomst. 

  • Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie en of wissen van de persoonsgegevens. Dit verzoek kan worden gedaan via email naar info@portsolutionsrotterdam.nl of schriftelijk naar bovengenoemd adres. 

  • Het recht om een klacht in te dienen. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer gegevens niet van betrokkene zelf zijn verkregen

  • De bron van persoonsgegevens: Indien persoonsgegevens niet van de persoon zelf zijn verkregen, maar uit openbare bron (zoals een website of anders) zijn verkregen zal dit aan betrokkenen binnen een maand na verkrijging of bij het eerste contact worden vermeld.  

 

bottom of page