top of page
20220308-Project-Lens-Coolhaven-02-web.jpg

HET WALSTROOMCOLLECTIEF
DUURZAME
HAVEN

Schermafbeelding_2023-03-13_om_14.03.50-removebg-preview.png

Walstroomontwikkelingen staan hoog op de agenda van PSR. Dit komt omdat de ontwikkeling van een netwerk van walstroomvoorzieningen een urgente casus is. Op deze pagina is meer informatie te vinden over de rol van PSR binnen het Walstroomcollectief en waarom aansluiten ook voor jouw vaarweg en/of havengebied interessant is.

HET WALSTROOMCOLLECTIEF

Sinds 2020 bundelen havens, provincies, vaarwegbeheerders en gemeenten hun krachten om walstroom en daarmee duurzame logistiek over water te bevorderen. Zij doen dit onder de noemer ‘Het Walstroomcollectief’ en hebben als ultiem doel om binnen afzienbare tijd de juiste walstroomfaciliteiten op de juiste plaats te ontwikkelen.

Schermafbeelding 2023-03-13 om 14.03.50.png
Schermafbeelding 2023-03-13 om 14.14.01.png

Het Walstroomcollectief is een informele samenwerking tussen havenbedrijven, havengemeenten, provincies en vaarwegbeheerders met als doel om op de juiste locatie de juiste walstroomvoorziening aan te leggen.

 

Op dit moment zijn de volgende 18 partijen opdrachtgever / deelnemer in het Walstroomcollectief:

 

Rijkswaterstaat,

De Vlaamse Waterweg nv,

Provincie Zuid-Holland,

Provincie Groningen,

Provincie Zeeland,

North Sea Ports,

Port of Zwolle,

Port of Twente,

Port of Deventer, 

Ports of Fryslân, 

gemeente Altena,

gemeente Bergen op Zoom,

gemeente Geertruidenberg,

gemeente Tilburg,

gemeente Hoeksche Waard,

gemeente Zwijndrecht,

gemeente Papendrecht

gemeente Nijmegen.

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens is strategisch partner van het Walstroomcollectief.  

 

De deelnemers hebben scherp voor ogen dat havenontwikkeling op een duurzame manier gedaan moet worden. Ook zien zij dat collectief -echt in samenspraak met elkaar-ontwikkelen, substantiële voordelen heeft. PSR is regisseur van dit collectief.

Het Walstroomcollectief ziet de urgentie van de duurzame ontwikkelingen en zet gezamenlijk de volgende stap voor de juiste walstroominfrastructuur op de juiste locatie. Bij opdrachtgevers van het Walstroomcollectief is behoefte aan richtlijnen, structuur en uitgangspunten die met elkaar worden ontwikkeld, zodat uniformiteit en standaardisatie ontstaat. 

In de eerdere stappen die het Walstroomcollectief heeft gezet, is de basis gelegd om tot de juiste voorziening op de juiste locatie te komen:

2020

Eind 2020 heeft PSR het onderzoek ‘Walstroom, een haalbaarheidsonderzoek naar clustering van behoefte’ opgeleverd. Dit onderzoek geeft een helder beeld van de walstroommarkt en de manier waarop toekomstige ontwikkelingen vorm kunnen krijgen. Dit onderzoek vormt de basis voor de stappen die het collectief met elkaar zet. 

2021

In september 2021 heeft PSR vervolgens het handboek ‘Scheepstypen en behoefte aan walstroom’ opgeleverd. Dit is een handboek waarin per scheepstype het gemiddeld verbruik van walstroom en de vermogensbehoefte is weergegeven. Dit is voorwaardelijk om per locatie inzicht te kunnen krijgen in de vermogensbehoefte. 

 

2022

In de eerste twee kwartalen van 2022 is een inventarisatie gedaan naar de vermogensbehoefte per locatie. De 13 toenmalige deelnemers in het collectief hebben in totaal ruim 220 locaties geïdentificeerd waar behoefte is aan een of meerdere walstroomvoorzieningen met een veelvoud van aansluitingen in Nederland en Vlaanderen. Er is in de inventarisatie uitdrukkelijk geen advies gegeven over de daadwerkelijke plaatsing van een walstroomvoorziening op een locatie. Dit is zeer afhankelijk van de logistieke operatie en de fysieke inrichting, maar ook van de gekozen oplossing voor de walstroomvoorziening. Deze inventarisatie is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de behoefte die er is aan walstroom en over welke vermogens dit gaat. 

2023

In het laatste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 is een marktverkenning uitgevoerd voor de deelnemende partijen aan het Walstroomcollectief. Deze marktverkenning richt zich op twee verschillende onderdelen, te weten:

 

          Een meerjarig programma walstroom per deelnemer, waarmee inzichtelijk is gemaakt op welke wijze

          de aanleg van walstroomvoorzieningen prioriteit heeft binnen het beleid van de organisatie. 

          Een marktverkenning, waarin verschillende belangstellende marktpartijen zijn geraadpleegd over de voorgenomen

          aanbesteding. Met de kennis die is opgedaan tijdens de marktverkenning kunnen deelnemers in het 

          Walstroomcollectief in een mogelijke toekomstige aanbestedingsprocedure scherper formuleren wat de juiste vraag is 

          aan de markt.

Beide onderdelen zijn noodzakelijk om de volgende stappen van het Walstroomcollectief, een aanbesteding van walstroomvoorzieningen en het beheer en het onderhoud van de geplaatste walstroomkasten, voor te bereiden.

Ondertussen is ook Rijkswaterstaat deelnemer in het collectief. Dit betekent een uitbreiding met nog eens ruim 800 locaties. Toetreding van RWS betekent dat het Walstroomcollectief een leidende rol gaat spelen aan de klantzijde van de walstroommarkt. Die rol ligt nu nog bij het walstroomsamenwerkingsverband van de havens van Rotterdam, Amsterdam, Drechtsteden, Antwerpen en de Vlaamse Waterweg nv.

 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om te gaan concurreren tussen deze groepen; het is juist de bedoeling om samen te komen tot uniforme standaarden voor zowel apparatuur, technische oplossingen als afrekenen/administratie. Een sterk Walstroomcollectief kan daarbij de hegemonie van huidige marktpartijen doorbreken en sturen op oplossingen via onafhankelijke, neutrale partijen die voor álle beheerders – de zeehavens én het Walstroomcollectief - werken. 

Logo NVB.JPG
Schermafbeelding 2023-03-13 om 14.03.50.png
Schermafbeelding 2023-03-13 om 14.03.50.png

Wil je als (binnen)haven, provincie of vaarwegbeheerder aansluiten bij het walstroomcollectief?

 

Neem vrijblijvend contact op met Marieke Vavier via vavier@portsolutionsrotterdam.nl of via het contactformulier op deze website.

MEER WETEN?

 

Wil je als koploper of gamechanger op het gebied van walstroom aansluiten bij hét netwerk van leidende havens, bedrijven en organisaties met als gezamenlijk doel het realiseren van een breed netwerk van walstroomvoorzieningen.? 

 

Check www.opsn.nl voor meer informatie over het Onshore Power Supply Netwerk.
Neem vrijblijvend contact op met Serge Vavier via serge@opsn.nl of via het contactformulier op deze website.

NIEUW LOGO OPSN.jpg
bottom of page